دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
شنبه 29 آذر 1393
Untitled Page
   
«تولید علم و توسعه فناوری مبنای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی»

 

راهنمای مانده بدهی یا بستانکاری

 

راهنمای دریافت شناسه

 

راهنمای واریز اینتر نتی

 

علی الحساب شهریه ها

 

تذکرات مهم مربوط به امورمالی و صندوق رفاه
دانشجوي گرامي در صورت فراموش نمودن رمز عبور به صورت حضوري به کارشناس گروه مراجعه نماييد.
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))